Luminee business support

Vredestraat 16
6511 AG  Nijmegen
Tel: +31 [0]6 480 79 895
E-mail: info@luminee.nl
KvK nr. 09180922

14.05.2014 14:14 Leeftijd: 4 yrs

Financieel jaarverslag geeft voldoende inzicht. Of toch niet?

Welke gegevens helpen de ondernemer verder.


De meeste ondernemers krijgen na afloop van het boekjaar een Financieel verslag van hun accountant, daarnaast hebben ze zelf goed zicht op de ontwikkeling van hun omzet. Al met al voldoende inzicht zou je zeggen, maar is dat in de praktijk ook zo?

Het jaarlijkse Financieel verslag van de accountant is een uitgebreide rapportage over de resultaten, de financiële positie en de fiscale positie. Het verslag begint op financiële hoofdlijnen en gaat gaandeweg dieper in op de details, de grondslagen en geeft een verdere toelichting. De accountants waar ik mee samen werk hebben in het persoonlijke gesprek een goed verhaal richting de ondernemer en samen met hun rapport is het waardevolle info. Toch merk ik dat de ondernemer gedurende het jaar hier niet of nauwelijks meer wat mee doet en aan heeft. Het is te theoretisch, te weinig tastbaar én ondernemers zijn meer bezig met de toekomst!

Kunnen we hier nou niet iets mee? Zeker wel.

Ik heb een nieuwe rapportage gemaakt die het beste van beide gebruikt. Dezelfde Winst- en verliesrekening en balans, maar dan in een layout die wél leesbaar is. Afgezet tegen de werkelijk cijfers van de afgelopen maand/kwartaal, geeft het samen uitgewerkte budget een goed handvat voor het lopende jaar én de toekomst. Details die gedurende het jaar minder belangrijk zijn, zijn weggelaten. Aan de andere kant krijgt "die nieuwe omzet categorie", "die specifieke kostenpost waar dit jaar echt op bezuinigd moet worden", precies de aandacht die nu nodig is. Te veel tekst wordt vermeden; steekwoorden vertellen het verhaal achter de cijfers!

Dat het accountantsverslag meestal alleen de cijfers „over het hele boekjaar”, en "aan het einde van het boekjaar” laten zien is een gemiste kans. Juist de trend die de cijfers laten zien is heel waardevol. Het zegt veel wanneer bij het aanboren van een nieuwe omzetbron, de personeelskosten vanaf dat moment veel harder stijgen dan gedacht. Met ultimo cijfers zie je die trend niet zo snel. Een pagina met W&V en balans per maand geven dit inzicht perfect.

Dan als laatste liquiditeit. Omzet maken tegen een „goede marge” is ondernemers op het lijf geschreven, maar betekent dit ook meteen een goed gespekte bankrekening? Meestal niet. Debiteuren die te laat betalen, aflossingen op leningen, investeringen die gedaan moeten worden, het zijn allemaal voorbeelden die ook je banksaldo beïnvloeden. Een goed leesbaar kasstroom overzicht laat zien hoe je financiële buffers zich hebben ontwikkeld; waar is het geld vandaan gekomen en waar is het naar toe gegaan. Helder.

Maandelijks één pagina met V&W, balans en kasstroomoverzicht in leesbare layout, aangevuld met één pagina "details per maand” zijn wat mij betreft een ideaal handvat voor groei en een financieel gezond bedrijf!

Veel ondernemersplezier gewenst!

LUMINEE

Jurgen Thier BA

Financieel Professional